Gult nivå:

Alle barnehager, barne- og ungdomsskoler skal driftes på gult nivå.

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå, dersom det blir nødvendig, eller den lokale situasjonen tilsier det.

Testing:

Elever og ansatte i barnehager og skoler oppfordres til å ta en selvtest/hurtigtest, tidligst 24 timer før de møter på skole eller barnehage etter juleferien.

De som ikke har hurtigtester, kan hente et test-Kit til hvert barn/ansatt på legekontoret torsdag 30.12. Avtal på forhånd tlf. 77021850, etter kl.10.00. Åpningstid kl. 10.00 - 14.00. Ingen bør starte opp før test er utført (og negativ) senest på mand 03.01.

De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes.

Karantene:

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7.