Hålogalandsrådet skal samle unge voksne til samhandling og læring rundt gründerskap og idévekst

på en unik regional arena som vi har valgt å kalle for «SKAPERKRAFT» 23. februar 2022.

 

«SKAPERKRAFT» – for unge, med unge - Hålogalandsrådet (halogalandsradet.no)

 

 

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no