Nå kan enkeltpersoner, lag og foreninger søke åpne/frie kulturmidler.

 

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte for 2022 å bevilge

Kr. 50 000,- til frie/åpne kulturmidler

 

Søknaden registreres på www.regionalforvaltning.no

 

Søknadsfrist: 15.04.2022

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no