Blå Kors ferier arrangerer gratis ferier for barnefamilier som har rusavhengighet, fattigdomsproblematikk og psykiske utfordringer tett på livet.

Se https://www.blakors.no/ferier/ for mer informasjon om ferietilbudene.

Søknadsfrist: søndag 23. april.