Tidsrom tirsdag 14.11.2023 fra kl. 09.00 til kl.13.00

Årsak: Forsterkning er nødvendig for å kunne øke akseltrykket på brua ved inn- og uttransport av maskiner, utstyr, grus, stein, betong i tilknytting til utbygging av Foldvik Kraftverk.

Forsterkningen vil blir liggende til utbygging av kraftverket er ferdig utbygget.

Utkjøring i denne perioden må skje mot utkjøring i Foldvik øya.

 

Med vennlig hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvaltning og utvikling

Mob: +47 41 40 97 08 Tlf: 770 21 800  

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no

Adresse: Nergårdveien 2

Postadresse: boks 23, 9471 Gratangen

www.gratangen.kommune.no