På grunn av lav bemanning på kommunehuset, innføres forhåndsavtale med saksbehandler.

Det vil og være lengere behandlingstid på de ulike sakene.

 

Ta kontakt med Servicetorget 77021800