På grunn av teknisk feil ved pumpestasjonen i Gratangsbotn er det pålagt kokepåbud.

Det er fortsatt feil med vannforsyningen ved Gratangsbotn vannverk, pumpene er defekte og det vil ta litt tid før nye pumper kan leveres, medio uke 9.

Pumpene er satt ut av drift og vannforsyningen kommer i dag direkte fra dammen, det vil si at vannet ikke blir kjørt via renseanlegg før den går ut til abonnentene.

På grunn av værsituasjonen som har vært i det siste kan det ha kommet partikler i rørsystemet. Vannprøve er tatt og resultatet kommer over helgen. Kommunen vil oppdatere så fort det kommer nye momenter i saken.

Vi beklager dette og ber abonnentene om å sjekke siler og vannfilter for å unngå at de tettes til, anbefaler at dette sjekkes jevnlig.

Drikkevann kan hentes ved pumpestasjon (lite rødt hus) inntil butikken på Årstein, utvendig kran på siden av bygget.

 

Er det behov for mere informasjon ta kontakt med kommunens vakttelefon 40622226 eller 77021800.

Gratangen kommune 15.02.2023

Forvaltning og utvikling