Vi melder om at resultatet fra vannprøven viser at drikkevannet ved Gratangsbotn vannverk ikke lenger er forurenset. Varsel om kokepåbud oppheves.