A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Bolig og eiendom > Finansiering > Artikkel

Penger poster


Husbanken

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no/startlaan/ Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd