Som fosterforeldre kan du gjøre en viktig forskjell i et barns liv.

Les mer på Fosterhjem.no-.bufdir.no/fosterhjem

 

Med vennlig hilsen

Bente Wistven

kommunikasjonssjef