www.gratangen.kommune.no

GRATULERER MED IMPONERENDE VEL OVERSTÅTT GJENNOMFØRING AV ARN21!

Arn 2021

GRATANGEN = MAGISK 

GRATULERER MED IMPONERENDE VEL OVERSTÅTT GJENNOMFØRING AV ARN21!

Kjære innbyggere, fritidsbeboere, tilreisende, frivillige, lag og foreninger, næringsaktører, kommunalt ansatte, samarbeidspartnere i andre kommuner! 

Dagen i går var helt fantastisk gjennomført av dere alle! Jeg kan ikke få skryte nok av dere, og den innsatsen dere har lagt ned for å ønske ARN21 velkommen til vår vakre og flotte kommune.

Dere har levert til GULL! Dere har virkelig klart å vise at vi kan være vertskommune for store nasjonale og internasjonale arrangement i samarbeid med andre lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Dagen derpå sitter jeg ydmyk og rørt over hva Gratangen og samarbeidspartnere leverte under gårdagens arrangement etter å ha mottatt mye ros fra ARN og andre aktører på avslutningsarrangement i går kveld i Harstad, ros fra politiet for gjennomføring og kommunikasjon, teamet i TV2, meldinger og telefoner fra andre steder i landet. Herved overbringer jeg ros og heder til hver og en av dere!!!

 

Takk til alle innbyggere, fritidsbeboere og tilreisende for at dere har vært utrolig dyktige på å rydde og forskjønne på hjemmearenaen, fellesareal i bygder og boligfelt, områder for lag og foreninger, samt næringsareal. Det har vært ryddet fra fjord til fjell!

Takk for at dere har vært dyktige på å samle dere kohortvis i boligfelt og bygder, ved avkjøringer, i veikryss, i startområdet på Årstein, samarbeid mellom næring, foreninger og bygdefolk på Årstein, i Foldvik, ved Morgans Skip og andre steder. Takk for pynting, flagg, heiing, utkledning, aktivitet og sprell langs traséen! Det var mange flotte og varierte innslag underveis i TV-sendingen, og Dag Otto brukte mye tid i vår kommune. Han var også heldig å få snakke med vår eldste innbygger, Laila Myrhaug! Han ble veldig imponert over vår spreke 103-åring, og han ble imponert over oppfinnsomhet langs ruta! Hilsninger er herved oversendt!

Takk til næringsaktører som har bidratt til ulike oppgaver, vært vertskap, og som har forskjønnet sine områder og lagt til rette for tilreisende. Dere har virkelig stått på for å bidra til at kommunen viste seg fra sin beste side – takk til alle dere!

Samarbeidet og fellesskapet har blomstret, også over kommunegrenser hvor vi har vært og hentet forsterkninger til ulike oppgaver. Ingen nevnt, ingen glemt. En spesiell takk til frivillige trafikkvakter ledet av Tom Anderzén, hvor 55 frivillige trafikkvakter deltok for å holde traséen trygg for rytterne under sisteetappen for ARN21. Gratangen kommune hadde ansvaret for strekningen Gratangen - Tjeldsundbrua. Frivillige har gått på kurs og blitt sertifisert for å bidra til denne viktige oppgaven. I tillegg må jeg få trekke frem våre to ansatte i kommunen som har trukket i tråder og koordinert showet og ansvaret fra kommunens side, sektorleder Gro Saltvik-Øvergård og Torbjørn Johnsen, Forvaltning og utvikling! Samt en takk til Fred Arne Stormo, formann ved uteseksjon. Godt levert!

Vi kan avslutningsvis konkludere med at dagen i går ble bare helt MAGISK! Gratangen presterte til GULL under ARN21! Tusen hjertelig takk alle sammen! 

 

Anita Karlsen

Ordfører (SP)

Gratangen kommune