A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Informasjon om Næringsfond 2021

Næringsfond i Gratangen 2021

Neste møte i Næringsfondet i Gratangen er 9/11-21, søknadsfrist for behandling av saker i dette møtet er 12/10-21.

 

Næringsfondet i Gratangen behandler tildeling av midler fra ulike ordninger. Les mer, og send søknad i www.regionalforvaltning.no

 

1. Næringsfond - kommunalt tildelte midler

Det gjenstår kr 158 000 av det kommunale næringsfondet i Gratangen. Kommunestyret bevilget kr 500 000 til næringsfond i 2021.

Ifølge utlysningsteksten skal:

Midlene nyttes til å utvikle næringsliv, reiseliv, kultur, kulturnæring, entreprenørskap og etablering. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

 

2. Næringsfond til fiskeri og havbruk

I dette fondet gjenstår kr 44 697. Troms og Finnmark fylkeskommune tildelte kr 627 167 til Gratangen kommune for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Regler for fiskeri/havbruksmidler:

Midlene er øremerket tiltak for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk. Kommunene er som ekstern forvalter ansvarlig for at bruken skjer i henhold til gjeldende lover og regler som gjelder for tildeling av offentlig støtte.

 

 

Alle søkere oppfordres til å være i kontakt med saksbehandlere før søknad sendes.  

Astafjord Utvikling, Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no 

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no