• Er du fri som fuglen, så tenker vi også for deg, slik at du kan bo og jobbe i vår kommune.
  • Er du student, og har lengre perioder med selvstudier, så har vi også tenkt på deg.
  • I vår kommune finner du to jobbereder lokalisert på Eliborg, det betyr at du slipper pendling. 
  • Hvis du er arbeidsgiver, så kan du bli mere attraktiv med å tilby Deres arbeidstakere et Jobberede i vår kommune.