Gratangen kommune sin hjemmeside fårfra tid til annen tilbakemeldinger med lav skår når det gjelder kart. 

Dere finner informasjon om kart eller kontaktpersoner for kart under Astafjord kart og oppmåling.