Til høsten er det valg i Den norske kirke samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. I Gratangen skal det velges 6 medlemmer til menighetsrådet som skal styre kirken i Gratangen de neste 4 årene.

Det er anledning for 10 forslagsstillere å stille liste til menighetsrådsvalget 2023.

Listeforslag må ha kommet frem til kirkekontoret senest kl. 12.den 31.04.2023. det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen.

 

Krav til listeforslag finner man i Kirkevalgreglene § 7. Lenke til disse samt anbefalte skjemaer finner du nederst på http://www.kirken.no/gratangen/