A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Næring > Artikkel

Industri poster edited  1

Kommunale næringsfond 2021

Kommunevåpen

Kommunale næringsfond 2021

I kommunestyrets budsjettmøtet 15. desember 2020 ble det avsatt kr. 500.000 til næringsarbeid/næringsfond i 2021.

Mål og tildelingskriterier 

Midlene skal nyttes til å utvikle næringsliv, reiseliv, kultur, kulturnæring, entreprenørskap og etablering. 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

Søknader behandles løpende.

Søknad til Gratangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no


Spørsmål kan rettes til rådgiver for næring og utvikling Linda Klausen,
e-mail: linda.klausen@gratangen.kommune.no, tlf. 40 40 78 26.

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no