Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 3. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Sted: Gratangen rådhus, Årstein 

E-postadr.:postmottak@gratangen.kommune.no 

Tlf.nr.: 77 02 18 00

Står du i manntallet?

Manntallet blir utlagt i midten av juli til ettersyn på følgende steder: Gratangen rådhus, Joker Foldvik og Spar Årstein

 

Klage over feil i manntallet sendes:

Valgstyret i Gratangen, Pb. 23, 9471 Gratangen        

postmottak@gratangen.kommune.no

 

Nærmere informasjon som gjelder manntallet

For å kunne stemme ved høstens Kommunestyre- og Fylkestingsvalg må du stå i manntallet.  

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når manntallet legges ut. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hele Norge eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det stå på kortet i hvilken kommune du er manntallsført.     På valgkortet vil det fremkomme åpningstider og hvor du kan stemme. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Dersom du er uenig, må du klage. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller at du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Gratangen, Pb. 23, 9471 Gratangen eller postmottak@gratangen.kommune.no

 

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september alle hverdager kl. 09:00 -14:00

Forhåndsstemmested: Gratangen rådhus, Årstein

 

STEMME HJEMME? 

Mandag 11. september er det Kommunestyre- og Fylkestingsvalg.  

Velgere som på grunn av sykdom og uførhet ikke kan stemme på ordinært stemmested, kan søke om å stemme der de oppholder seg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på Gratangsheimen der det arrangeres forhåndsstemmegivning onsdag 6.september. I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på.  

 

Søknad sendes Valgstyret i Gratangen – Dato for å stemme hjemme blir 5-7 september. 

postmottak@gratangen.kommune.no 

Servicetorget -Telefon: 77 02 18 0

 

HER KAN DU STEMME

Mandag 11. September er det Kommunestyre- og Fylkestingsvalg. 

Tid og sted for stemmegivning i kommunen finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Stemmested søndag 10. og mandag 11. september:   

Gratangen rådhus, kommunestyresalen.

Søndag 10.September kl. 15:00-19:00

Mandag 11.September kl. 10:00-14:00 og fra 15:00-19:00

                                                           Valgstyret i Gratangen