A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Næring > Artikkel

Industri poster edited  1

Omstillingsfondet SPIRE har fått tilført nye midler

SPIRE disponerer årlig et søkbart fond for næringsaktører i Gratangen. Retningslinjene for forvaltningen baseres på regelverket til ordinære kommunale næringsfondsmidler, med en spissing mot omstillingsprogrammets satsningsområder. Fondet skal bidra til at omstillingsprogrammet når sine programfestede mål. Vi oppfordrer alle med gode ideer om å ta kontakt med oss for en prat og mulig videre samarbeid. Søknader leveres digitalt i www.regionalforvltning.no og behandles fortløpende.

Les retninglinjer for Omstillingsfondet SPIRE her:


Vennlig hilsen SPIRE

Linda Flaaten-Stokkan
mobil: 90 93 96 96
e-post: linda.flaaten-stokkan@gratangen.kommune.no

Cato Haakseth
mobil: 908 74 960
e-post: cato.haakseth@gratangen.kommune.no