Stikkrenneskift – og grøfterensk

Gjenstående av grøfterensk + noe etterarbeider langs traseen. Dette vil pågå i tidsintervallet kl.0700-1800 mandag- fredag, men vil ikke medføre at veien er stengt. Veifarende bes dog være oppmerksomme på maskinene som arbeider langs traseen. Vi forsøker som vanlig å arbeide hensynsfullt og slippe trafikantene forbi etter beste evne.

 

Dypstablisering

Vil pågå fra natt til mandag (kl.00.00) og t.o.m torsdag formiddag. Vi regner da med å være ferdig og stopper på høyde med Myrlandshaugen Marina.  Veien vil være åpen innenfor oppgitte tidsintervall slik at skoleskyss etc. slipper greit igjennom. Ellers er vi tilpasningsdyktige og hensynsfulle om der skulle komme noen oppdukkende mål😊 Vi gjør oppmerksom på at vi nå oljeanriker veien sånn at det er ikke ønskelig at det er trafikk i området der arbeidet pågår.

 

Asfaltering

Vi starter asfaltering onsdag ettermiddag kl. 18.00 og kjører et skift fram til ca. kl. 06.00 torsdag . Dette skiftet vil vi kjøre med bil direkte fra fabrikken og legge noe sidearealer og muligens noen kommunale veier som gjenstår. Fra torsdag kl. 18.00 til fredag ca. kl.06.00 samt fredag fra kl. 18.00 – ca. kl. 06.00 lørdag morgen vil vi legge asfalt som kommer med båt inn til Hellarbogen. Da vil det bli mye tungbiltrafikk i området. Veifarende bes være spesielt oppmerksom på dette.

 

PS! Skulle det komme endringer som følge av været varsler vi straks dette blir kjent. Vi krysser fingrene for mildere vær! ☺️

 

På vegne av PEAB,

Anita Karlsen

Ordfører (Sp)

Gratangen kommune