Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling.

 

Du har mulighet til å delta enten fysisk eller digitalt. 16. november 2023, kl. 10.30 - 15.45 Fylkeshuset i Tromsø + Teams

 

Se programmet her:Program Frilfutslivssamling Troms og Finnmark 2023.