Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvær med barn under offentlig omsorg

Har du barn i fosterhjem eller på institusjon har du rett til samvær med mindre noe annet er bestemt ved lov.

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere


Lover

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Forvaltningsloven
Barnevernloven

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:36