Mye har skjedd det siste halve året og kan kort refereres med følgende: Troms Fylkeskommune har bevilget 3.mill. i omstillingsmidler og Gratangen kommune har bevilget 1 mill. Så vi har samlet 4.mill. til gode prosjekter og utvikling for vårt næringsliv i Gratangen kommune.

Hovedmålsettingen i omstillingsprosjektet er å bidra til flere nye arbeidsplasser og flere nye innbyggere i kommunen.

Vi har per nå stor aktivitet i totalt 24 støttede og aktive prosjekter, men har fremdeles ledige tilskuddsmidler til flere gode prosjekter, og oppfordrer derfor næringslivet til å benytte seg av denne unike muligheten for utvikling av både etablerte og nye arbeidsplasser.

 

Vi har fått nye medarbeidere på plass i Spires administrasjon med følgende personer:

Roald Halvorsen
Engasjert daglig leder SPIRE (Senior ledelsesrådgiver Norconsult)
Mob: +47 45404767
Epost: roald.halvorsen@norconsult.com

Silje Bergh Lorentzen
Engasjert programkoordinator SPIRE (Seniorrådgiver VINN)
Tel: 76 96 72 00, Mob: 481 27 987
Epost: silje@vinn.no

Linda Klausen
Programmedarbeider SPIRE (Rådgiver Næring og Utvikling, Gratangen kommune)
Telefon (+47) 40 40 78 26
E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no