Det er mulig å søke både for kommuner, privatpersoner, historielag og andre lag og foreninger. Vi oppfordrer kommunene til å videresende denne e-posten til aktuelle lag og foreninger i kommunen.

Årets søknadsfrist er 1. mai. Dere finner mer informasjon på Språkrådets nettsider:

Tilskottsordning (sprakradet.no)

Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)

Beste hilsen

Språkrådet


Twitter | Facebook | språkrådet.no