Oppdatering vedr. vår drift på Fv. 7806 for kommende uke (uke19).

 

Vi fortsetter med grøfte rensk og tilstøtende arbeider. Videre vil vi påbegynne fresing av delstrekninger mellom kl.0700-1900.

Veien vil være åpen for alminnelig ferdsel, men noe redusert fremkommelighet må regnes med under arbeidet. Arbeidsområdet vil bli godt skiltet og merket.

 

Kenneth Hågensen
Distriktssjef, Hålogaland

Peab Asfalt Norge AS
Region Nord

Mølnholtet 42
9414 Harstad
Mobil 957 06 556

kenneth.hagensen@peabasfalt.no

peab.no