Navn og kommunevåpen

Navnet Gratangen kommer av norrønt Grjotangr; Grjot, «stein»; angr, «vik, fjord».

Det samiske navnet for Gratangen er Rivttàk. Skal vi benytte betegnelsen Gratangen kommuen blir den samiske benevnelsen i genitiv form og blir da Rivttàga suohkan (Gratangen sin kommune). Skal du derimot si at jeg er fra Gratangen blir benevnelsen på Gratangen "Rivttàgis".

Kommunevåpenet ble godkjent i 1990 og har innbøyd sølvfarget sparre mot blå bakgrunn, som illuderer hav og fjell. Kommunens flagg har innbøyd hvit sparre mot blå bakgrunn.

Blåfargen anbefalt av riksarkivet er Windsor-Newton cerulean blå, nr. 065. Ved trykking anbefales: Pantone process blue nr. 022

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1990-06-15-505