Helse og omsorgstjenesten vil informere om at spesialist i allmennmedisin Hilde Laukvik har permisjon fra stillingen i Gratangen kommune til medio august – 2025. Kontoret er for tiden bemannet med kommuneoverlege Helen Rath, sykepleier Bodil Stormo og legesekretær Terese Steinsvik Øien. Vi vil gjøre vårt beste for våre pasienter. En kan imidlertid påregne noe mer ventetid på legetime.

 

Med vennlig hilsen

Gratangen kommune

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Telefon (+47) 92460494

E-post: hege.richardsen@gratangen.kommune.no