Som et tilbud til alle innbyggere i Narvik kommune, Evenes kommune og Gratangen kommune tilbyr vi mulighet for drop-in timer

 

Hver torsdag er vi ute på de forskjellige kontorene til NAV Narvik. Vi er tilgjengelig for drop-in mellom kl. 11.30 og kl. 13.30. Se dato og hvilket kontor vi er på under.

Gratangen:

19. januar
15. februar
14. mars
11. april
13. juni

Vi kan også gjennomføre møter via telefon eller digitalt.