HRS har besluttet å endre åpningstiden på miljøstasjonen i Gratangen fra 14:00-20:00 til 13:00-19:00 med virkning fra og med neste åpningsdag 17.04.24

 

Med miljøvennlig hilsen

Tore Nysæter

Daglig leder HRS Husholdning AS | 959 85 431 | tore.nysaeter@hrs.no