Det er barn og ungdommer i Troms som ikke har det godt hjemme, og vi trenger flere fosterhjem nå.

Bli med på et digitalt informasjonsmøte med fosterhjemstjenesten, hvor du får høre mer om oppdraget og hverdagen som fosterhjem. Meld deg på her

 

Nettside www.fosterhjem.no (https://www.bufdir.no/fosterhjem/kontorer/nord-norge/).

 

Hilsen oss i fosterhjemstjenesten, Bufetat, region nord