9. og 10. klassinger fra begge skolene i Gratangen, deltar på en regional næringskonferanse for ungdom torsdag 16. november. Rundt 250 elever fra Bardu, Dyrøy, Ibestad, Gratangen og Salangen samles i kulturhuset i Salangen, for å få kunnskap om næringslivet og arbeidsplasser som fins i regionen. Håpet er at ungdom skal bli stolt av hva som fins her, og bli inspirert til å ta utdanning som trengs i vår region.

 

Det er andre gang elever blir invitert til en slik ungdomskonferanse, arrangør er Næringsvennlig region, NVR (kommunene Ibestad, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen) 

Troms og Finnmark fylkeskommune har gitt støtte til konferansen.

Denne gangen er det blant annet reiseliv, forsvaret og handelsstand som faglige tema. Elevene får møte unge personer fra regionen som selv er i disse næringene og som forteller sine historier.

Programleder er Christina Eriksen, kjent fra serien 113 på NRK. 

Kulturelle innslag fra den dyktige The Voice-deltakeren fra Ibestad, Emilie Fosshaug. 

 

Ordfører i Salangen, Simon Løvhaug, vil ønske velkommen og være tilstede på konferansen.

 

"Fremtidens muligheter i vår region"

PROGRAM:

 • Tema 1: Ungt entreprenørskap, Ruth Utnes
 • Tema 2: IBedrift, Gry Paulsen
 • Tema 3: Reiseliv
  • Aurora Sofie Lyngmo Olsen
  • Ann-Hege Lund
  • Ingvild Markussen
 • Tema 4: Forsvaret, Ida Fjellberg
 • Tema 5: Handelsstanden
  • Espen Tennholm
  • Steffen Samueljord

DENNE DAGEN SKAL GI:

 • Ungdommen en økt bevissthet og stolthet over hva som faktisk fins av mulige arbeidplasser i egen region.
 • Næringslivet mulighet for å presente seg selv og gjøre seg attraktive for mulige framtidige arbeidstakere
 • Skolene mulighet til å utvikle kunnskap om næringslivet i regionen, og forberede elevene på utdanningsvalg.

bilde av flyeren.png

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune/ Rivttága suohkan

Linda Klausen

Rådgiver Næring, Utvikling og Kultur.

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no

Hjemmeside: www.gratangen.kommune.no