Helse og omsorg i Gratangen kommune har utarbeidet et nytt søknadsskjema for helse – og omsorgstjenester. Søknadsskjema kan også hentes i servicetorget på kommunehuset.

Søknadsskjema for helse – og omsorgstjenester:  Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. PDF document ODT document

Dersom innbyggere trenger bistand til å fylle ut skjema kan sektorleder for helse og omsorg kontaktes på epost hege.richardsen@gratangen.kommune.no eller telefon 92460494 for å gjøre nærmere avtale om veiledning.