Helsestasjonen

 • Helsestasjon 0 – 5 år
 • Hjemmebesøk
 • Ammeveiledning
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • oppfølging ved fødselsdepresjon i samarbeid med jordmor og fastlegen
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon: barnevaksinasjon, reisevaksinasjon, influensavaksinasjon og koronavaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid - barselgrupper og åpen helsestasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste og skal: 

 • Forebygge sykdom og skade 
 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen 
Bidrar med:
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 • ”Åpen dør” på Gratangsbotn skole og Montessoriskolen – tilgjengelig for elevene:

Stikk innom helsesykepleier når hun er på skolen hvis du lurer på noe,  

vil snakke om noe som er vanskelig, har plager/smerter eller andre ting. 

Helsesykepleiers mobil: 91802701  

Send gjerne SMS med spørsmål eller for å gjøre avtale! 

Jordmordtjenesten

 • Oppfølging i svangerskapet
 • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Oppfølging av mor i barseltiden ved behov, blødninger, vonde "sting" o.l.
 • Oppfølging ved fødselsdepresjon i samarbeid med helsesykepleier og fastlegen
 • Etterkontroll etter fødsel 
 

Skjema

Søknadsskjema-pleie og omsorg (må leveres inn i papirform eller per mail)- Søknadsskjema pleie og omsorg.