Planprogram for ny helse og omsorgsplan legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Grunnet påsken utvides fristen til 12.05.24. Eventuelle merknader og kommentarer sendes til postmottak@gratangen.kommune.no

Merk svaret; Merknader planprogram – helse og omsorgsplan

Ved spørsmål kan sektorleder helse og omsorg kontaktes på epost hege.richardsen@gratangen.kommune.no