I 2021 gjennomførte Visit Narvik og kommunen en innbyggerundersøkelse i Narvikregionen, for å få innsikt i hvordan innbyggerne lever med reiseliv og hvilket syn de har på reiselivsutviklingen. Undersøkelsen skal gi ny kunnskap på videreutvikling av vår region som reisemål, og resultatene herfra vil brukes i vårt videre arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling.

Denne undersøkelsen vi nå ønsker du skal svare på, er en del av arbeidet for å re-sertifisere Narvikregionen som Bærekraftig reisemål. Undersøkelsen er basert på veiledning fra Innovasjon Norge og bygger på en nasjonal standard, for å kunne sammenligne reisemålene med hverandre, samt sammenligne utviklingen på reisemålene over tid. Det vil ta ca 3-4 minutter å svare på spørsmålene.

 

Vi inviterer deg til å delta i spørreundersøkelsen om reiselivsutviklingen i Narvikregionen. Din mening er uvurderlig for oss, og vi setter stor pris på din tid og engasjement. Sammen kan vi forme fremtiden, takk for at du bidrar! 

Delta i undersøkelsen nå:  https://response.questback.com/nordnorskreiseliv/innbygger

 

Vennlig hilsen/Best regards,

Ann-Hege Lund
Project manager

T: +47 769 65 600 | M: +47 99 04 31 80
ann-hege@visitnarvik.com | www.visitnarvik.com
Kongensgate 38, 8514 Narvik.