I kommunestyrets møtet i Gratangen kommune den 21. desember 2023 ble det avsatt kr. 700.000 til næringsarbeid/næringsfond i 2024.

Mål og tildelingskriterier 

Midlene skal nyttes til å utvikle næringsliv, reiseliv, kultur, kulturnæring, entreprenørskap og etablering. 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

31. Mars 2024.

Søknad til Gratangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no


NB: Før søknaden sendes inn via regionalforvaltning.no, må dere ta kontakt med saksbehandler Linda Klausen.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Linda Klausen,
e-mail: ​linda.klausen@gratangen.kommune.no, tlf. 40 40 78 26.