Kjære innbyggere

Nyhetsbildet den siste tiden har vært preget av skremmende og uhyggelige bilder og informasjon om Russlands invasjon av Ukraina. Usikkerhet, bekymring og redsel strekker seg også utenfor Ukrainas grenser. Dette gjelder også den norske befolkning. Vi er bekymret i forhold til atomkraftsituasjon, beredskap i nord, flyktninger, matberedskap og varestrømmen i Europa. Mange ting kan trekkes frem som har forandret Europas hverdag i løpet av noen dager. Dette skaper mange følelser og engstelse, både for en selv og andre. Hvis det er noen innbyggere som har behov for å snakke med noen, så ring gjerne mobilnr. 92460494.

 

Oppdateringer informasjon:

Det å oppdatere våre innbyggere vedrørende beredskap og sikkerhet, vil være vanskelig i en situasjon som kan endre seg fra time til time. Vi velger derfor å legge ut lenke til Statsforvalteren i Troms og Finnmark hvor dere selv kan hente informasjon når dere ønsker oppdatering:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/nyheter/2022/03/atomsikkerhet-og-beredskap/

I tillegg så velger vi å legge inn lenke for informasjon fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) hvor dere kan orientere dere om både kamphandlinger nær kjernekraftverk i Ukraina, samt kontinuerlig oppdatering på norsk beredskap:

https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap

 

Norske myndigheter følger situasjonen 24/7. I Gratangen kommune gjennomgår vi våre beredskapsrutiner. Kommunen har blant annet ansvar for beredskap vedrørende jodtabletter til befolkningen i aldersgruppen 0-18 år. Innbyggere mellom 18-40 år skal etter regelverket skaffe jodtabletter selv. De over 40 år anbefales ikke bruk av jod. Gratangen kommune har denne beredskapen på plass, og har nok jodtabletter til hele befolkningen.

 

Vi håper at informasjonen ikke skaper redsel og bekymring, men det er samtidig viktig å vite hvor man kan hente informasjon om hendelser som eventuelt vil prege vår del av verden. Derfor kan lenkene i dette innlegget være nyttige for oss alle i tiden fremover.

 

Hege Olsen Richardsen                 Anita Karlsen

Fung. adm.sjef                               Ordfører

 

Gratangen kommune

Rivtták suohkan