Nå er NVE - Anlegg i gang med arbeidene langs Kvernmoelva, se vedlagt tiltaksplan.

Tiltaksplan Kvernmoelva