Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler regionale søkbare midler til kvenske/norskfinske formål i Troms for 2023, med åpen søknadsfrist og fortløpende saksbehandling. Totale midler til fordeling er kr. 154 500. Maksimal søknadssum er kr. 50 000.

Les mer om tilskuddsordningen og kriterier her:

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kvensk-norskfinsk/regionale-midler-til-kvenske-norskfinske-formal-i-troms

 

Vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin / Tervheisin

 

Lene Hansen
Spesialrådgiver

Etat for plan og kultur

Troms og Finnmark fylkeskommune    logo Troms og finnmark fylkeskommune_175x25.png

Tlf: +47 77 78 80 13/ 97 77 34 90