Tradisjonelt har øvelse Cold Response blitt gjennomført i Nord-Norge annethvert år. Siden Finland nå er medlem i NATO og Sverige har søkt om medlemsskap, har øvelsen blitt utvidet og skiftet navn til Nordic Response. Øvelsen er en del av NATO-øvelsen Steadfast Defender i Tyskland, Polen og Baltikum, og integrert med en britisk-ledet marineøvelse – Joint Warrior – som finner sted i havområdene Skottland, Norge og Island.

Ytterligere informasjon om øvelsen finnes her: Nordic Response 2024 (kilde: Forsvaret). 

Øvelsesområdet

For publikum i Norge blir øvelsen synlig fra Bjerkvik og indre Troms, og videre mot nordøst, til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark, og i luftrommet over disse områdene. Forsvaret opplyser at publikum i liten grad kommer til å merke dette. Det skal øves grensepassering mellom Norge, Sverige og Finland. 

Tidslinje

Januar – mars: Nordic Response 2024 innledes allerede i januar med at allierte styrker ankommer Norge med personell, materiell og kjøretøy. Styrkene vil drive vintertrening, det vil si øve på å gjennomføre militære operasjoner. Vintertreningen vil i hovedsak finne sted i Troms. 2

5. februar – 5. mars: De allierte styrkene tar seg mot øvelsesområdet, det vil i hovedsak si Alta og nærliggende områder. Primært flyttes styrkene med skip, men noen av dem vil kjøre langs ulike veier. 5. mars skal alle styrkene ha ankommet sine utgangsposisjoner.

Vi anbefaler å lese om trafikksikkerhet her: Sikkerhet på øvelse (kilde: Forsvaret).

5. – 14. mars: Feltøvelsen gjennomføres. Sentrale operasjoner vil bli ilandsettingen av amfibiske styrker på strender o.l., primært i Hammerfest og Kvænangen-området. Hovedmanøveren vil gjennomføres fra henholdsvis Alta og sørover, og fra Hetta i Finland og nordover. I tillegg planlegges en manøver på Sennalandet.

Kontaktpunkt i Forsvaret: FOH pressevakt på foh.info@mil.no eller 404 38 083.

Øvelsen i tall -

> I overkant av 20 000 soldater 

> Deltakere fra 14 land

> Om lag 110 kampfly, helikoptre og andre luftfartøy

> Flere enn 50 fregatter, ubåter og andre sjøfartøy

Tallene kan endre seg frem mot feltøvelsens start.

Informasjon om trafikk

Øvelsen vil i perioder påvirke trafikkbildet i Troms og Finnmark. Informasjon om dette vil bli tilgjengelig der publikum normalt finner trafikkinformasjon:

Her finner publikum trafikkinformasjon fra Statens vegvesen, Finnmark fylkeskommune og finske veimyndigheter:

Del gjerne informasjonen i egne kanaler og sosiale medier.

 

Se også vår pressemelding om trafikken i Finnmark under øvelsen: Nordic Response: Vær ekstra oppmerksom i trafikken | Statens vegvesen

Under feltøvelsen vil Forsvaret dessuten komme med daglige trafikkoppdateringer knyttet til militær trafikk, både i NRKs distriktssendinger og andre regionale medier.