Gratangen kommune har offentlig journal med direkte innsyn.

               Offentlig journal:                           https://gratangen.pj.360online.com/

 

Møtekalender for politiske utvalg er delt i to. Dette fordi kontrollutvalget administreres av Hålogaland revisjon.

Møtekalendere for politiske utvalg oppdateres når sakspapirer til møtet er klart og sendes ut digitalt til møtedeltakere. I tillegg oppdateres den ved endringer og til slutt når vedtak og protokoller er ferdigstilt.

Møtekalender politiske utvalg:  http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gratangen