Fra: noreply@varsom.no <noreply@varsom.no>
Sendt: lørdag 6. januar 2024 15:01
Til: SFTF Beredskap <sftfberedskap@statsforvalteren.no>
Emne: Varsel om økt snøskredfare

 

Gjelder 7 regioner:

Varsel for Finnmarkskysten
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Vest-Finnmark
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Nord-Troms
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Lyngen
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Tromsø
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Sør-Troms
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Varsel for Indre Troms
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.01.2024 00:00

Vennlig hilsen

Varsom - Snøskredvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat