Tømming av registrerte slamavskillere , starter opp i uke 20 i Gratangen kommune.

Tømmingen i år er i fra Gnr.41 til Gnr.28, Nordsiveien.

Det vil også bli tømming andre plasser i kommunen som ligger inne med intervall tømming, som for eksempel fritidsboliger.

For at vi skal få gjort en så god jobb som mulig når vi er på din eiendom ber vi om at veien frem til avløpsanlegget og lokk til slamavskillere skal være fri for hindringer og at anlegget/tanken er merket.

Endring på tømmestart i de ulike områdene kan forekomme og vi har ikke mulighet til å oppgi nøyaktig tidspunkt for når vi er på ditt anlegg og tømmer. Eier trenger ikke å være til stede under tømming. 

 

Nina E. Årvold

Logistikkoordinator
nina.elisabeth.arvold@perpetuum.no | Mob. +47 99 32 79 26

 

Perpetuum AS | Tel. +47 4000 2929

Ringveien 136, 9350 Sjøvegan