Alle eiere av hytte- og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jf lokale retningslinjer.Renovasjonsforskrift-for-kommunene-til-HRS

Alle fritidseiendommer vil fra høsten bli pålagt fritidsrenovasjon, mere informasjon vil komme. 

 

Gratangen kommune har etablert konteinere og moloker flere steder i kommunen for renovasjon til fritidsboliger: 

Foldvik (ved nedkjøring til Foldvik Brygge og Kystbutikken Joker) 

Gratangsbotn (ved miljøstasjonen) 

Hesjeberg (ved nedkjøring Hesjebergveien) 

Løvdal (ved nedlagt butikk) 

Øse (Ned mot Storvannet)

 

Bioposer til matavfall kan du hente på Servicetorget på kommunehuset. 

 

Levering av husholdningsavfall 

Vanlig husholdningsavfall fra hytte- og fritidseiendommer leveres på en av våre hytterenovasjonspunkter. På returpunktene sorteres og leveres matavfall, glass- og metallemballasje, papir, plastemballasje og restavfall. Det skal ikke under noen omstendigheter hensettes avfall ved de oppsatte hytterenovasjonspunktene, der husholdningsavfallet leveres. Alt av grovavfall; det vil si ombruksvarer, farlig avfall, elektrisk avfall, bygg- og rivningsavfall, jernskrap, møbler og større gjenstander skal sorteres og leveres på miljøstasjonen. Avfall som settes ved siden av dunker eller containere på returpunktet forårsaker forsøpling og masse merarbeid. Fugler, vær og vind sprer også dette avfallet utover, hvilket betyr at miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing. 

  

Hvordan levere grovavfall? 

Alle hytte- og fritidsabonnenter som betaler renovasjonsgebyr har levering av 2m3 grovavfall inkludert i renovasjonsgebyret, pr kalenderår. For å levere grovavfall på vår miljøstasjon er du imidlertid nødt til å identifisere at du har betalt renovasjonsavgiften. Dette gjør du ved å laste ned appen MiljøID. 

Link for mer info - http://www.hrs.no/hrs-husholdning/renovasjon-i-hrs/hytte-og-fritidsrenovasjon

 

Det kan kun søkes fritak fra hytterenovasjonsordningen om hytten/fritidsboligen er ubrukelig/rivningsobjekt.

Søknad om fritak:Skjema-Søknad om fritak for renovasjon -Bolig-Hytte-fritidsbolig.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Gratangen kommune 77021800 eller postmottak@gratangen.kommune.no