Gratangen kommune har fått tildelt kr 63 000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se vedlegg 4.

 Kommunen har egen tiltaksstrategi.

 Elektronisk søknadskjema finner du på Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket vil bli prioritert.

 Søknader kommet innen søknadsfrist 20.mai 2024 vil prioriteres.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -Gratangen - 2023-2026.

Kulturminneplan 2017-2021.

Vedlegg 1 -Tilskuddsrammer SMIL dreneringstilskudd og tilskudd til tiltak i beiteområder.

Vedlegg 2 SMIL Retningslinjer 2024.

 

Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling.

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no