Sykkelundersøkelsen er nå åpen og tar i mot svar frem til 30 juni. 

Syklistforeningen har laget en åpen sykkelundersøkelse der vi inviterer alle syklister i Norge til å si noe om hvordan det er å sykle i kommunen sin. Svarene vi får inn brukes til å kåre Norges beste sykkelby, men er også verdifull innsikt for den enkelte kommune til å forstå hva som får flere til å sykle i kommunen. Det tar kun noen få minutter å fullføre spørreskjemaet, og din stemme spiller en viktig rolle for å få bedre forhold for sykling der du bor.

Hvordan delta?

Besøk www.enkat.net/syklistforeningen og svar på spørsmålene i Sykkelundersøkelsen 2024. Det tar under 10 minutter å svare. Undersøkelsen er åpen til og med 30. juni.

Dine erfaringer gir kommuner en tilbakemelding på hvor godt eller dårlig de har tilrettelagt for sykling i dag. Dine innspill hjelper kommunen til å få innsikt i hvordan brukerne opplever syklingen der, slik at de kan planlegge for enda bedre sykling de neste årene.