Gratangen kommune har for 2024 midler på kr 75000.- til «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Kommunen fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av retningslinjer, disse er vedlagt.

Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinns nettside, papirskjema kan også printes ut fra Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med eventuelle vedleggsbrev til kommunen.

Søknadsfrist er 20.mai.2024

Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

lokal retningslinjer tilskudd til tiltak i beiteområde 2024- Gratangen kommune.

Bakgrunnsinformasjon: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder,Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av ordningen. Informasjon om tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet

 

Ved spørsmål kontakt avdeling forvalting og utvikling.

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no