UiTs logo med navnetrekk

Denne våren kan interesserte søke grunnskolelærerutdanning i Narvik og barnehagelærerutdanning i Tromsø. Tilbudet er samlingsbasert med nettstøtte og kan passe alle som bor i landsdelen. Nå inviterer UiT Norges arktiske universitet til åpent informasjonsmøte i Narvik, Harstad, Bardufoss og Finnsnes.

Behovet for kvalifiserte lærere og barnehagelærere er stort i hele landsdelen. UiT har flere ordinære utdanningstilbud for de som ønsker det, men vi tilbyr i tillegg flere samlingsbaserte tilbud som lettere kan tilpasses de som trenger større fleksibilitet, og lar seg kombinere med jobb og familie, sier Kari-Anne Sæther, studieprogramleder ved UiT Norges arktiske universitet.

Begge tilbudene starter opp høsten 2024 og nå inviteres det til informasjonsmøte:

Narvik:

Tirsdag 23. januar

Klokkeslett: 18-20

Sted: D1110, Auditorium 4

Mer informasjon her

 

Digitalt møte:

Tirsdag 20. februar

Klokkeslett: 16.30-17.30

Sted: Teams

Mer informasjon her

 

Grunnskolelærerutdanning i Narvik

Høsten 2024 starter UiT opp med samlingsbasert grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn i Narvik. Grunnskoleærerutdanningen vil være en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger, og legger dermed til rette for at flere kan utdanne seg der de bor.

• 5-årig fulltidsutdanning i Narvik, samlingsbasert med nettstøtte

• Oppstart august 2024 • 30 studieplasser

• 3 samlinger i semesteret a tre dager på campus Narvik. Nettundervisning i sanntid to formiddager i uka mellom samlingene.

• Praksis i regionen/nært hjemsted (4-6 uker praksis per studieår) • Fagene i utdanningen er norsk, matematikk, naturfag og engelsk

• Master i begynneropplæring. Mulighet for master i norsk eller matematikkdidaktikk i Tromsø.

• Mulighet for praksis i utlandet og et semester i utlandet på fjerde studieår

Du finner mer informasjon om studiet her

 

Samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Tromsø

For de som er ute etter et samlingsbasert tilbud for å utdanne seg til barnehagelærer, så kan tilbudet som starter opp i Tromsø være et alternativ.

• 3-årig samlingsbasert utdanning i Tromsø

• Både fysiske samlinger på campus Tromsø og nettsamlinger

• Mulighet for praksis i hjemkommune • Opptakskrav. Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse

• Mulighet for praksis i utlandet og utveksling

Du finner mer informasjon om dette studiet her

 

Læring på mange arenaer

Studiene legger opp til fem læringsarenaer: samlinger, digital undervisning, lokale arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis. Denne kombinasjonen vil bidra til å sikre lokal og regional rekruttering, bygge gode lokale studiemiljøer, og samtidig gi studentene tilgang til hele det relevante fagmiljøet ved UiT.