Vedlagt følger annonse for utlysning av Trygve Hoffs minnepris. Trygve Hoffs minnepris deles ut av Trygve Hoff – Stiftelsen og gis til en person eller gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd. Klikk på linken for mer informasjon. 

Minnepris 2024.

Søknadsfrist 31. mai.