Varsel for Troms og Finnmark
Nivå: Oransje - Svært kraftige vindkast
Gyldig fra: 29.01.2024 05:00

Vennlig hilsen

Varsom - Værvarslingen
Varselet leveres av Meteorologisk Institutt

 

Varsel for Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen
Nivå: Oransje - Svært kraftige vindkast
Gyldig fra: 29.01.2024 01:00

Vennlig hilsen

Varsom - Værvarslingen
Varselet leveres av Meteorologisk Institutt

 

Varsel for Kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark
Nivå: Gult - Høy vannstand
Gyldig fra: 29.01.2024 16:00

Vennlig hilsen

Varsom - Værvarslingen
Varselet leveres av Meteorologisk Institutt

 

 

Varsel for Kyst- og fjordstrøk i Troms, Kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark
Nivå: Oransje - Svært høy vannstand
Gyldig fra: 29.01.2024 14:00

Vennlig hilsen

Varsom - Værvarslingen
Varselet leveres av Meteorologisk Institutt