Varsel om STOR snøskredfare for Troms

Det ventes tirsdag og onsdag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i deler av Troms (region Sør-Troms onsdag, Indre Troms tirsdag og onsdag)

NB, det ventes også en del naturlig utløste snøskred i resten av Troms selv om faregraden vurderes til 3-betydelig.

Fra
Snøskredvarslingen, NVE

Se www.varsom.no/snoskred/varsling for mer informasjon og oppdateringer.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 909 92 231.